Firma Arimax je poměrně mladou společností (vnikla roku 2012), nicméně čerpá z bohatých zkušeností v oboru reklamy, prodeje nemovitostí, poradenství a exportu&importu hlavně do zemí EU. Vedlejším odvětvím, kterému se společnost věnuje je experimentální inovace v oblasti vědy a techniky a vývoj mobilních aplikací pro Android.

 

The Arimax company is a relatively young company (established in 2012), but draws from the rich experience in the field of advertising, real estate sale, consultancy and export & import especially to EU countries. The secondary industry, which the company deal with is an experimental innovations in science and technology and the development of mobile applications for Android.