See you in Prague

Turistický průvodce Prahou - jednoduchý a přehledný turistický offline průvodce s jedinečnými fotografiemi a popisky ve čtyřech jazycích – Čeština, Angličtina, Němčina a Ruština. U každé destinace stručný popis cesty. Průvodce obsahuje 48 nejatraktivnějších míst Prahy, plánek centra města, plánek metra a kontaktní údaje na pražská turistická informační centra a další pražské služby.

Prague travel photo guide - simple and easy tourist guide with amazing offline photos and captions in four languages – Czech, English, German and Russian. A brief description for each of the destination path. The Guide contains 48 the most attractive places of Prague, map of the city centre, the plan of Prague Underground (Metro) and contact information of the Prague tourist information centres and other services in Prague.

See you in London 

Turistický průvodce Londýnem - jednoduchý a přehledný turistický offline průvodce s jedinečnými fotografiemi a popisky ve čtyřech jazycích – Čeština, Angličtina, Němčina a Ruština. U každé destinace stručný popis cesty. Průvodce obsahuje 50 nejatraktivnějších míst Londýna, plánek centra města, plánek metra a kontaktní údaje na londýnská turistická informační centra a další londýnské služby.

London travel photo guide - simple and easy tourist guide with amazing offline photos and captions in four languages – Czech, English, German and Russian. A brief description for each of the destination path. The Guide contains 50 the most attractive places of London, map of the city centre, the plan of London Underground and contact information of the London tourist information centres and other services in London. 

See you in Paris 

Turistický průvodce Paříží - jednoduchý a přehledný turistický offline průvodce s jedinečnými fotografiemi a popisky ve čtyřech jazycích – Čeština, Angličtina, Němčina a Ruština. U každé destinace stručný popis cesty. Průvodce obsahuje 50 nejatraktivnějších míst Paříže, plánek centra města, plánek metra a kontaktní údaje na pařížská turistická informační centra a další pařížské služby.

Paris travel photo guide - simple and easy tourist guide with amazing offline photos and captions in four languages – Czech, English, German and Russian. A brief description for each of the destination path. The Guide contains 50 the most attractive places of Paris, map of the city centre, the plan of Paris Underground and contact information of the Paris tourist information centres and other services in Paris.

 

 Všechny aplikace jsou ke stažení na:

Google play